Що таке ҐОБ

Ґендерно-орієнтоване бюджетування – визнаний у всьому світі ефективний інструмент досягнення ґендерної рівності, який сприяє підвищенню ефективності використання бюджетних коштів.

ҐОБ поєднує два процеси, не пов’язані між собою: забезпечення гендерної рівності і управління державними фінансами.

Більше

Що таке ҐОБ на практиці

Основними складниками процесу ґендерно-орієнтованого бюджетування є:

1) ґендерний бюджетний аналіз;

2) зміни в програмах та бюджетах;

3) системна інтеграція ҐОБ у бюджетний процес.

Передумови впровадження ҐОБ

 • Розуміння ґендеру

  усвідомлення того, яке значення для суспільства мають ґендер та ґендерні відносини, а також як їх оцінює Уряд. Такий
  принцип є відправною точкою у роботі щодо подолання ґендерної нерівності та сприяє побудові рівноправного суспільства

 • Прозорість, партнерство і співробітництво

  між фахівцями з
  бюджетування та експертами у галузі ґендерної рівності, а також участь зацікавлених сторін, окрім Уряду, громадянського суспільства та зовнішніх експертів на всіх етапах діяльності

 • Встановлення нових вимог до системи збору статистичних даних

  суттєві недоліки щодо збору даних перешкоджають проведенню ґендерно-чутливого аналізу. Дані з розбивкою за статтю є необхідною передумовою для оцінки впливу ґендерної політики

 • Політична воля (прихильність),

  продемонстрована політичними лідерами, означає встановлення бачення та забезпечення роботи із ґендерної рівності в довгостроковій перспективі

Долучення партнерів до проєкту

Як впроваджується ҐОБ в Україні

Суть цього нового для України інструменту – планування дохідної та видаткової частини Держбюджету з огляду на те, хто буде кінцевим споживачем тих послуг, які фінансуються бюджетом.

 

Імплементатори

 • NIRAS (головний виконавець) – одна із провідних міжнародних консалтингових компаній з питань розвитку спроможності в 26 країнах Європи, Азії та Африки.

 • CPM (Corporate and Public Management Consulting Group) – консалтингова компанія, яка надає технічну допомогу сфері державного сектору. Компанія підтримує уряди країн з перехідною економікою та країни, що розвиваються, у розбудові адміністративної спроможності та потенціалу щодо державного управління.

Переглянути всі

Приклади ҐОБ

Переглянути всі