Про проект

Проект “Ґендерне бюджетування в Україні” (далі Проект ҐОБ) здійснюється з метою підтримки Міністерства фінансів України в процесі впровадження ґендерно-орієнтованого бюджетування в Україні та здійснюється за фінансової підтримки Швеції.

Період впровадження Проекту ҐОБ – з 2014 по 2020 рр.

Основна мета Проекту ҐОБ – сприяти підвищенню економічної ефективності видатків бюджету через врахування потреб різних груп жінок та чоловіків в Україні.

ЕТАПИ ПРОЕКТУ ҐОБ:

1) Початкова робота щодо впровадження ҐОБ (2014-2015 рр.);
2) Впровадження і апробація результатів пілотної роботи з ҐОБ (2016 р.);
3) Інституалізація ҐОБ (2017 р.);
4) Розгортання роботи з ҐОБ (2018-2020 рр.).