ГОБ приклади

Ґендерний аналіз програми заохочення нових підприємств у Мюнхені (Німеччина)

У контексті пілотного проекту з ґендерно-орієнтованого бюджетування німецьке місто Мюнхен провело ґендерний аналіз різних програм у рамках Мюнхенського фонду розвитку бізнесу. Однією з таких програм була програма заохочення нових підприємств – «Мюнхенський фонд». Це – програма сприяння, зорієнтована на підтримку нових малих підприємств. Програмні заходи включають консультації (інформування, підвищення рівня обізнаності, мотивацію та мобілізацію), а також просвіту й наставництво. Одним із значних компонентів процесу заохочення нових підприємств є підтримка щодо залучення капіталу. Мюнхенський фонд надає у цьому допомогу: міський ощадний банк надає позики на суму до 50 тис. євро на звичайних умовах, при цьому місто Мюнхен бере на себе 70% зобов’язань за сумою позики.

Запитання, що були використані при аналізі. Наскільки добре фонд охоплює потенційних підприємниць і потенційних підприємців? Чи є відмінності у тому, наскільки жінки успішні порівняно з чоловіками у започаткуванні власної справи? Як програмне фінансування розподіляється між жінками та чоловіками?

Визначені цілі щодо ґендерної рівності: рівний доступ нових підприємниць і нових підприємців до стартового капіталу.

Методика аналізу полягала у поєднанні зовнішнього аудиту, оцінювання даних про ринок праці, оцінювання документації, опитування експертів, працюючих за заохочувальними програмами, бесід із новими підприємницями та новими підприємцями. Основні дані були взяті з фінансових звітів Мюнхенського фонду та міського ощадного банку, який надавав позики новим підприємствам.

Висновки

Протягом проаналізованого року підтримку з Фонду одержали 102 особи (39% – жінки, 61% – чоловіки). Наведені нижче дані демонструють результати аналізу їхнього успіху в започаткуванні власної справи (див. табл. 1). 12% жінок і 29% чоловіків за цей час припинили свою діяльність. 5% засновниць і 21% засновників підприємств не змогли повернути позики. Рентабельність, досягнута підприємницями, за перший рік склала 12%, а підприємцями – 9%. 57% засновниць і 50% засновників змогли прожити на власний прибуток уже один рік після відкриття підприємств.

Табл. 1. Аналіз Мюнхенського фонду з розбивкою за статтю

Показники Жінки Чоловіки
Кількість % Кількість %
 Особи, які отримали підтримку, у т.ч.:  40  39 62 61
 – особи, які припинили діяльність  5 12 18 29
 – особи, які не змогли повернути позику 2 5 13 21

Аналіз із розбивкою за ґендером виявив, що за однакової схеми витрати міста Мюнхен на душу населення на підтримку чоловіків були більшими, тому що чоловіки частіше не виконували свої зобов’язання щодо погашення позик і, крім того, середній розмір їхніх позик був більшим. Витрати у результаті прийняття містом на себе зобов’язань за позиками становили 4520 євро на одного нового підприємця і близько 1000 євро на одну нову підприємницю.

З іншого боку, наявні дані щодо 26 з досі працюючих 40 нових підприємств стосовно їхнього обігу та прибутків показують, що підприємства, якими керують чоловіки, мали більший середній обіг й досягли більших прибутків за перші два роки, ніж підприємства, засновані жінками (див. табл. 2). Проте, доходність продажів була значно вищою у жінок-засновниць (12%), ніж у чоловіків-засновників (9%). Аналіз показав, що 57% жінок, які звернулися за позиками, та 50% відповідних чоловіків змогли прожити на власний прибуток уже рік після відкриття підприємства.

Табл. 2. Обіг і прибуток за один і за два роки, з розбивкою за статтю (наведені середні величини у євро)

Показник  

У середньому по жінках-засновницях

 

У середньому по чоловіках-засновниках

Затверджена позика 29.410 30.780
Обіг за перший рік 138.570 364.725
Загальний обіг за перші два роки 269.000 691.710
Прибуток за перший рік 16.715 32.785
Загальний прибуток за перші два роки 35.000 63.275
Доходність продажів 12% 9%

Крім того, як показав аналіз, частота невдач серед чоловіків щодо ефективного використання коштів була більш високою, ніж серед жінок. Причини цього слід вивчити додатково з тим, щоб програма могла краще підтримувати чоловіків у започаткуванні ними власної справи.

Що було досягнуто шляхом ґендерного бюджетування? Результати аналізу дали підставу вважати, що необхідно реформувати дану схему, особливо переглянути процес відбору учасників. Головними критеріями прийняття рішення щодо заохочення нових підприємств є, перш за все, значущий та переконливий бізнес-план, перспективна особистість, а також фінансова підготовка заявника. Здається, що відбір був упередженим на користь чоловіків, через що кількість проектів чоловіків із гіршими перспективами, які одержали підтримку, була більшою, ніж аналогічних проектів жінок. Можливо, на критерій «перспективна особистість» вплинули ґендерні норми щодо того, як виглядають «перспективні підприємці», і чоловіки більше відповідали цьому іміджу, ніж жінки. Цей можливий вплив ґендерних норм дорого обійшовся місту Мюнхен. Отже, вдосконалення процесу відбору допомогло б ефективніше використовувати кошти шляхом зменшення кількості непогашених кредитів.

Ще один висновок: необхідно підтримувати більше жінок. З одного боку, це обґрунтовано тим, що частка самозайнятих жінок становить 6% порівняно з 12% серед чоловіків, а це є ознакою нерозкритого потенціалу. Більше того, жінки у проаналізованій випадковій вибірці продемонстрували більшу сталість після створення підприємства, що означає ефективніше використання державних коштів.

Назад до прикладiв