ГОБ приклади

Ґендерний аналіз державних видатків на спортивні споруди у Ліхтенбергу (Німеччина)

Підґрунтя. Районні ради федеральної землі Берлін будують і утримують спортивні споруди, які вони надають спортивним клубам та іншим організаціям. У 2004 р. Ліхтенберг (один із муніципалітетів землі Берлін) витратив 4,1 млн. євро на інвестування у будівництво спортивних споруд, їхнє утримання та експлуатацію. В контексті впровадження в Берліні ґендерного бюджетування цей бюджет також був проаналізований із ґендерної точки зору.

Запитання, що були використані при аналізі. Хто отримує вигоду від витрат у розмірі 4,1 млн. євро за рік, що були виділені з бюджету на спортивні споруди? Яка частка витрат на ці споруди припадає відповідно на жінок і чоловіків? До яких спортивних споруд спрямовуватимуться наступні інвестиції?

Які цілі щодо ґендерної рівності були визначені? Рівний доступ до спортивних споруд; забезпечення рівної привабливості таких споруд для жінок та чоловіків; рівний розподіл бюджетних видатків між жінками та чоловіками.

Висновки

На основі статистичних даних спортивних клубів та результатів аналізу використання існуючих споруд можна було проаналізувати інформацію про розподіл по спортивних дисциплінах із розбивкою за статтю. Були також наявні дані про витрати по різних дисциплінах. Виходячи з цієї інформації, можна було провести аналіз використання спортивних споруд і витрачання коштів із розбивкою за статтю. Як показано у табл. 1, аналіз витрат із розбивкою за ґендером продемонстрував, що у загальному бюджеті на спортивні споруди (4,1 млн. євро) частка жінок склала 38%, а чоловіків – 62%.

Табл. 1. Результати аналізу з розбивкою за статтю, Ліхтенберг

Спортивна дисципліна Кількість користувачів на тиждень  

Загальний бюджет на дисципліну,
євро

 

Розподіл бюджету, євро

Усього Жінки % Чоловіки % Жінки Чоловіки
Аеробіка 650 620 87 30 13 60.112 52.297 7.815
Баскетбол 604 144 24 460 76 115.599 27.513 88.086
Футбол 5965 309 3 5656 97 827.691 27.314 800.377
Гімнастика 2333 1799 80 534 20 279.750 223.800 55.950
Заняття для літніх 22 22 100 0 0 1.156 1.156 0
Легка атлетика 159 134 84 25 16 19.652 16.468 3.184
Разом 24.735 9.402 38% 15.333 62% 4.131.517 1.582.371 2.549.146

Для того, щоб усунути існуючу диспропорцію на користь чоловіків, у наступному бюджетному періоді район збільшив обсяг інвестицій у спортивні дисципліни, якими займаються переважно жінки, й прийняв рішення на користь ремонту спортивного залу, яким частіше користуються жінки, а не на користь спортивних майданчиків, які використовуються переважно для футболу та інших видів спорту, якими займаються здебільшого чоловіки. Результатом цих рішень стало те, що загалом більше людей почало користуватися вищезгаданими спорудами та програмами без зміни обсягу фінансування, тому що у підтримуваних спортивних дисциплінах мають місце нижчі витрати на душу населення.Яких заходів було вжито за результатами аналізу? Результати проведеного аналізу вплинули на прийняття рішень щодо інвестицій на основі потреб і з урахуванням необхідності більшої ґендерної рівності при наданні спортивних споруд у користування різним спортивним клубам. Крім того, ґендерно-чутливе планування заходів із ремонту спортивних споруд сприяло ширшому використанню цих закладів жінками та дівчатами. Крім того, район дуже пишався тим, що підтримує жіночу футбольну команду, що дозволить перерозподілити наявні ресурси. Головні поставлені запитання полягали в наступному: чи інвестувати в спортивні зали або спортивні майданчики, на які спортивні дисципліни орієнтувати ці споруди?

Що було досягнуто шляхом ґендерного бюджетування? Оцінка даних призвела до більш справедливого і ефективного використання ресурсів, а частка спортсменок, які користуються даними спорудами, значно зросла.

Назад до прикладiв