ГОБ приклади

Проект «Мішок для брудної білизни» (Швеція)

Підґрунтя. «Чому мішки для брудної білизни у чоловічих душових завжди повніші й потребують спорожнення частіше, ніж мішки у жіночих душових?» Це питання було порушено на нараді у відділенні дерматології лікарні Дандерид у Стокгольмі. Щоб надати відповідь на це питання. У 2003 р. був ініційований аналітичний проект «Мішок для брудної білизни». Він був проведений як порівняльне дослідження витрат із метою визначення ступеню, в якому бюджет відділення дерматології вищезазначеної лікарні та його служби обслуговують пацієнтів як жіночої, так і чоловічої статі. Основними діагнозами, що вивчалися в даному дослідженні, є екзема і псоріаз. Вони були вибрані тому, що їх можна лікувати різними способами, а мета дослідження полягала в тому, щоб вияснити, чи існують конкретні ґендерні відмінності у тому, як лікують жінок і чоловіків.

Коли пацієнт уперше приходить до відділення дерматології, лікар проводить огляд і призначає курс лікування, наприклад, серію сеансів ультрафіолетового лікування у стаціонарі лікарні, зазвичай 2-3 рази на тиждень протягом 6-8 тижнів, та (або) ту чи іншу форму місцевого лікування і зволожувачі.

Запитання, використані для аналізу. Чи отримують чоловіки та жінки з дерматологічними захворюваннями, які потребують ультрафіолетового лікування, однакову допомогу? Чи використовуються фінансові ресурси згідно з потребами як пацієнток, так і пацієнтів?

Результати. Результати виявилися несподіваними: чоловіки з екземою чи псоріазом отримали більшу допомогу у вигляді пом’якшуючих засобів, ніж жінки, і пройшли більше курсів ультрафіолетового лікування. Жінкам більшою мірою, ніж чоловікам, призначався самостійний догляд. Діагностичних причин для цього не було, наприклад, потреби жінок та чоловіків були однакові. Попри це, призначене лікування, яке проходили жінки, було не таким самим, що й лікування чоловіків. Незважаючи на це, загальна кількість пацієнток і пацієнтів, у яких було діагностовано екзему/псоріаз, була більш-менш однаковою.

Дослідження показало, що жінки складають тільки 37% пацієнтів клініки та 36% пацієнтів Шведської асоціації псоріазу (СПА). У результаті розрахунку кількості курсів лікування на 1 пацієнта і порівняння загальної кількості курсів лікування жінок та чоловіків було виявлено навіть більшу диспропорцію між жінками та чоловіками: жінки пройшли лише 34% курсів лікування у центрі та 36% – у СПА. Причина цього полягала в тому, що жінкам частіше призначався самостійний догляд, ніж чоловікам. У результаті 59% ресурсів клініки було використано на лікування чоловіків, і лише 41% бюджету, виділеного на лікування, було витрачено на жінок. На відміну від цього, кількість пацієнток і пацієнтів була майже однаковою, як і загальні витрати на 1 курс лікування. Тільки у витратах на ультрафіолетове лікування всього тіла мала місце дещо більша різниця між жінками та чоловіками. Діагностичні потреби жінок та чоловіків також були схожими.

Табл. 1. Середня вартість лікування пацієнтів із псоріазом та екземою, 2003 р., шведських крон на лікування 1 пацієнта

Лікування Жінки Чоловіки Середня вартість лікування
Загальне призначення 3094 3104 3099
УФ лікування рук 5845 5790 5816
УФ лікування всього тіла 5200 6089 5758
Загальний бюджет 579 634 825 623 4948

Дослідження ілюструє випадок ґендерно-обумовленої різниці у розподілі ресурсів між жінками та жінками там, де ніхто б не очікував виявити хоча б які відмінності. Це видно у впливі на бюджет, ефективність його використання і наслідках на індивідуальному рівні.

Вплив на бюджет:

Якщо б жінкам надали таку саму кількість курсів лікування, що й чоловікам, клінічні витрати зросли б на 61%. Упродовж 2003 р. жінки отримали «замало» лікування порівняно з чоловіками, враховуючи діагнози: на них було витрачено 25% загального бюджету, виділеного на лікування. Припускаючи, що жінки більшою мірою здійснюють самостійний догляд удома, ніж чоловіки, можна сказати, що жінки субсидіюють 25% лікування, фінансованого з державного бюджету. Нарешті, якщо кількість курсів лікування, пройдених жінками, взяти за стандарт, то бюджет на лікування зменшився б на 22%. Висновок: відмінності у лікуванні пацієнток і пацієнтів, спричинені на діагнозом, а іншими чинниками, мають наслідки для бюджету.

Ефективність:

Ефективність загалом визначають як «надання державних послуг, які забезпечують раціональне витрачання коштів і пристосовані до потреб різних громад». Проведений аналіз показує, що вищезгадана послуга не пристосована до потреб і жінок, і чоловіків, отже, фінансові ресурси витрачаються неефективно.

Наслідки для пацієнток і пацієнтів:

Вплив ґендерно-диференційованого лікування полягає в тому, що пацієнтки більше платять за лікування з власної кишені. Жінкам доводиться купувати зволожувачі шкіри в аптеці. Це означає збільшення їхніх витрат, тому що у Швеції лікарські засоби субсидіюються меншою мірою, ніж клінічне лікування.

Оскільки клінічне лікування проводиться у денний час, це означає, що більшість чоловіків залишають місце роботи, щоб пройти лікування вдень, тоді як жінки лікуються самі вдома після роботи, що також впливає на національну економіку.

Наслідки у ширшому масштабі: відтворення ґендерних норм і видимість

Проведене дослідження спричиняє дискусію про те, чи посилюють існуючі сьогодні у Швеції ґендерні норми важливість догляду жінок за шкірою з забезпеченням її чистоти, м’якості та ніжності з самого раннього етапу. Ця ідея передається жінкам через приклади з суспільного життя, засоби масової інформації та рекламу. Ідеї суспільства щодо маскулінності, якій повинні відповідати хлопці та чоловіки, не містять вимог щодо самостійного догляду за шкірою в такому ступені, як для дівчат і жінок. Хоча зміни неминучі, ґендерні конструкції більш-менш свідомо увічнюються персоналом лікарні та пацієнтами, спричиняючи ґендерні диспропорції у лікуванні, що було проаналізовано.

Результати дослідження показують, що державні ресурси йдуть на фінансування лікування шкірних захворювань у чоловіків у набагато більшому обсязі, ніж на фінансування лікування таких самих захворювань у жінок. Жінки ж лікуються самі вдома більшою мірою, ніж чоловіки, без використання державних ресурсів. Цей самостійний догляд також невидимий в економічному плані, тому що він не врахований у національних рахунках Швеції та розрахунках ВВП країни. З іншого боку, лікування чоловіків вважається більш видимим, тому що воно проводиться у державних установах із залученням державних службовців з установленими окладами й відображається як у бюджеті на охорону здоров’я, так і у розрахунках ВВП Швеції.

Назад до прикладiв