Анонси

Пріоритетні завдання в роботі Проєкту ҐОБ

  • Моніторинг паспортів бюджетних програм на 2020 рік, які фінансуються з державного і місцевих бюджетів, щодо застосування ґендерного підходу;
  • Робота з ГРК державного та місцевих бюджетів щодо ґендерного аналізу обраних програм: надання експертно-консультативної підтримки у процесі аналізу, підготовки рекомендацій, зокрема, щодо внесення змін у документи, які застосовуються в бюджетному процесі;
  • Розробка рекомендацій щодо застосування ґендерного підходу у законодавчих та нормативно-правових актах, що регулюють бюджетні відносини в Україні;
  • Аналіз нормативно-правових актів та стратегічних документів, якими керуються у своїй діяльності головні розпорядники коштів, з якими співпрацює Проєкт, та розробка рекомендацій щодо включення до них ґендерних аспектів;
  • Проведення навчання в форматі відео-тренінгів для ГРК та зацікавлених сторін;
  • Визначення та реалізація заходів, пов’язаних із ґендерним аспектом COVID-19.
Назад до Новин