Проект "Ґендерне бюджетування в Україні"

Принципи ҐОБ

Існує декілька ключових принципів на які покладається гендерно орієнтоване бюджетування:

- розуміння гендеру – знання того, як гендер та гендерні відносини побудовані у суспільстві та як їх оцінює Уряд. Такий принцип є відправною точкою у роботі щодо виправлення гендерної нерівності та у напрямку рівного суспільства;

- політична воля (прихильність) що продемонстрована політичними лідерами означає встановлення бачення та забезпечення роботи із гендерної рівності на довгострокову перспективу;

- встановлення нових вимог до системи збору статистичних даних - суттєві недоліки щодо збору даних перешкоджають проведенню гендерно-чутливого аналізу. Дані з розбивкою по статям є необхідною передумовою для оцінки впливу гендерної політики;

- прозорість, партнерство і співробітництво між фахівцями з бюджетування та експертів у галузі гендерної рівності, а також участь зацікавлених сторін поза Урядом (громадянського суспільства та зовнішніх експертів) на всіх етапах діяльності.

Джерело:

Handbook “Gender Budgeting: practical implementation” S. Quinn, 2009