Проект "Ґендерне бюджетування в Україні"

Що таке ГОБ

Ґендерно-орієнтоване бюджетування – визнаний у всьому світі ефективний інструмент досягнення ґендерної рівності, який сприяє підвищенню ефективності використання бюджетних коштів.

ГОБ поєднує два процеси, не пов’язані між собою: забезпечення гендерної рівності і управління державними фінансами. З одного боку, заходи із забезпечення гендерної рівності переважно відносять до сфери захисту прав людини. З іншого боку, управління державними фінансами часто сприймається як суто технічний процес розподілу фінансових ресурсів, в тому числі і через бюджет. Гендерно-орієнтоване бюджетування поєднує ці процеси та засвідчує той факт, що принципи гендерної рівності можуть і повинні бути включені у бюджетний процес. У такий спосіб, бюджет складається із врахуванням потреб усіх споживачів: чоловіків і жінок, хлопчиків та дівчаток. Гендерно-орієнтовані бюджети є бюджетами, які відповідають реальним потребам суспільства.

ҐОБ включає аналіз різних впливів, які політика щодо доходів та розподіл державних ресурсів спричиняють на чоловіків і жінок. Виходячи з цього аналізу, в політику та бюджети можна вводити стратегічні задачі в напрямку зміцнення ґендерної рівності. Цей процес може допомогти відповісти на наступні запитання:

  • чи досягають державні видатки різних груп чоловіків та жінок;
  • як ґендерна рівність (або нерівність) може впливати на досягнення загальних цілей державних видатків (цілей бюджетних програм, цільових програм або політики);
  • наскільки ефективним є розподіл державних ресурсів у задоволенні потреб і пріоритетів чоловіків та жінок і різних соціальних груп;
  • чи скорочують або збільшують державні видатки ґендерний розрив.

Впровадження гендерно-орієнтованого бюджетування впливає на формування збалансованого бюджету.