Проект "Ґендерне бюджетування в Україні"

NIRAS Indevelop

NIRAS Indevelop

На початку 2016 року NIRAS Natura та Indevelop Sweden – об’єдналися в одну компанію. Злиття двох компаній призвело до зміцнення організації та досягнення взаємодоповнюваності у тематичних напрямах діяльності, мережах і доступі до ринків.

У компанії NIRAS Development Consulting працює приблизно 220 штатних співробітників, що робить її однією з провідних у галузі консультування з питань розвитку в Європі. Компанія має сорокарічний досвід міжнародного співробітництва у галузі розвитку з 50 країнами, економіка яких розвивається, та країнами з перехідною економікою. Співробітництво здійснюється у таких напрямах, як боротьба зі зміною клімату, демократія та права людини, врядування і реформа державного сектора, охорона навколишнього середовища/лісове господарство/водне господарство, сільське господарство і можливості щодо джерел існування у сільській місцевості, відновлювана енергетика, розвиток приватного сектора, розбудова спроможності та надання гуманітарної допомоги.


Перейти до списку