Проект "Ґендерне бюджетування в Україні"

Імплементатори

NIRAS Indevelop
NIRAS Indevelop

На початку 2016 року NIRAS Natura та Indevelop Sweden – об’єдналися в одну компанію. Злиття двох компаній призвело до зміцнення організації та досягнення взаємодоповнюваності у тематичних напрямах діяльності, мережах і доступі до ринків.

CPM
CPM
Corporate and Public Management Consulting Group (CPM) – консалтингова компанія, що здійснює надання технічної допомоги у державному секторі. Компанія підтримує уряди країн з перехідною економікою та країн, що розвиваються, у розбудові адміністративної спроможності та потенціалу щодо державного управління.