Проект "Ґендерне бюджетування в Україні"

Проект

Проект «Гендерне бюджетування в Україні» (ГОБ Проект)  фінансується Шведським агентством міжнародного розвитку (Sida) та впроваджується консорціумом у складі трьох консультаційних компаній: Indevelop, CPM та НІРАС.

Запланований термін діяльності за Проектом із ҐОБ – 5 років (листопад 2013 – грудень 2018).

Мета проекту є підвищити економічну ефективність і прозорість бюджетних асигнувань з урахуванням різних потреб жінок і чоловіків шляхом впровадження ґендерно-орієнтованого бюджетування (ҐОБ) в Україні.

Кінцева мета ҐОБ – посилення результатів бюджетної політки шляхом введення ґендерного і соціального аспекту як аналітичної категорії, що безпосередньо сприяє реформуванню управління державними фінансами в Україні.

Проект спрямований на розбудову спроможності Міністерства фінансів, обраних профільних міністерствах та обласних і міських адміністрацій щодо керівництва роботою з ҐОБ і стосовно поглиблення розуміння і зацікавленості у впровадженні ҐОБ на всіх рівнях влади.

Передбачено наступні кінцеві результати впровадження проекту:

  • Пілотні галузеві міністерства впроваджують ҐОБ у бюджетний процес на державному рівні;
  • Впровадження ҐОБ у бюджетний процес на регіональному рівні;
  • Міністерство фінансів  впроваджує ҐОБ на державному і регіональному рівнях;
  • Відповідні суб’єкти  беруть активну участь у процесі ҐОБ і підтримують його.

Зазначені кінцеві результати пов’язані з подальшим удосконаленням бюджетного процесу шляхом впровадження гендерно-орієнтованого бюджетування. Загальні підходи проекту базуються на найкращій міжнародній практиці й передбачають, по-перше, апробацію роботи з ҐОБ на рівні пілотних галузевих міністерств і областей, по-друге – розгортання пілотної роботи на рівень більш комплексного впровадження, а саме здійснення необхідних змін у документах, які використовуються у бюджетному процесі на державному і регіональному рівнях. Метою проекту є забезпечення підготовки першого гендерно-орієнтованого бюджету в Україні на 2019 р.

Робота проекту ґрунтуватиметься на здобутках, досягнутих в рамках реформи системи управління державними фінансами, а також донорських проектів з надання підтримки у впровадженні реформ в Україні. Важливим аспектом проекту є розробка нового підходу до формування бюджету як на державному так і місцевому рівнях, який враховуватиме принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Проект співпрацюватиме з іншими донорськими організаціями, що підтримують процес реформування системи управління державними фінансами в Україні (Світовий банк, Німецьке товариство міжнародного співробітництва, Агентство США з міжнародного розвитку та ін.), та з організаціями, які працюють у сфері ґендерної рівності та ґендерно-орієнтованого бюджетування (Програмою «ООН-Жінки», Фонд ім. Фрідріха Еберта та ін.) з метою досягнення найкращих результатів реалізації Проекту.