Проект "Ґендерне бюджетування в Україні"

Законодавство

Національний Огляд виконання Пекінської декларації та Платформи дій (1995 р.). Після прийняття Пекінскьої декларації та Платформи дій, Україна взяла на себе обов’язки щодо заохочення гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок

Доповідь про виконання Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок в Україні 2014. Доповідь підготована Міністерством соціальної політики України, та подається Генеральному секретарю ООН відповідно до статті 18 Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок.

Закони, пов'язані з ґендерно-орієнтованим бюджетуванням:

Бюджетний кодекс України

Закон України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року”

Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про Стратегію розвитку системи управління державними фінансами”