Передумови впровадження ҐОБ

 • Розуміння ґендеру

  усвідомлення того, яке значення для суспільства мають ґендер та ґендерні відносини, а також як їх оцінює Уряд. Такий
  принцип є відправною точкою у роботі щодо подолання ґендерної нерівності та сприяє побудові рівноправного суспільства

 • Прозорість, партнерство і співробітництво

  між фахівцями з
  бюджетування та експертами у галузі ґендерної рівності, а також участь зацікавлених сторін, окрім Уряду, громадянського суспільства та зовнішніх експертів на всіх етапах діяльності

 • Встановлення нових вимог до системи збору статистичних даних

  суттєві недоліки щодо збору даних перешкоджають проведенню ґендерно-чутливого аналізу. Дані з розбивкою за статтю є необхідною передумовою для оцінки впливу ґендерної політики

 • Політична воля (прихильність),

  продемонстрована політичними лідерами, означає встановлення бачення та забезпечення роботи із ґендерної рівності в довгостроковій перспективі