Наші новини

Міністерство фінансів України включило інформацію щодо застосування ґендерно орієнтованого підходу у бюджетний процес до Пояснювальної записки до проєкту Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік”

Міністерство фінансів України включило інформацію щодо застосування ґендерно орієнтованого підходу у бюджетний процес до Пояснювальної записки до проєкту Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік”. Зокрема, під час підготовки бюджетних запитів на 2021 – 2023 роки ґендерний аспект врахували 29 (35 %) головних розпорядників коштів державного бюджету (ГРК) за 41 бюджетною програмою. Десять ГРК (12 %) вживають заходи щодо удосконалення збору та обробки необхідних даних, запровадження нових та/або перегляд наявних форм статистичної та адміністративної звітності, внесення змін до нормативно-правової бази. Мінфін пояснює, що включення ґендерного аспекту до характеристик бюджетної програми сприяє покращенню якості публічних послуг, робить “видимими” різні групи отримувачів та надавачів публічних послуг (як за ґендерною ознакою, так і з урахуванням соціальних, вікових, професійних та інших особливостей), а відтак дозволяє врахувати їх потреби під час розподілу коштів бюджету. Як наслідок, оптимізується обсяг і структура бюджетних витрат, ГРК ефективніше розпоряджаються обмеженим бюджетним ресурсом.

Назад до Новин